Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Svatodušní vigilie 2020

Zveřejněno: 10.6.2020, Zpět do rubriky

Dne 31. května 1970 promulgovala posvátná Kongregace pro bohoslužbu na pokyn papeže Pavla VI. nový obřad zasvěcení k panenskému životu, obnovený podle ustanovení Druhého vatikánského koncilu. Od té doby je stejně jako v rané církvi možné slavnostně zasvěcovat k panenskému životu ženy, které zůstávají ve svém prostředí, zakořeněné v místní církvi.

Během padesáti let, které od té doby uplynuly, starobylá forma života ordo virginum znovu rozkvetla a její vitalita se projevuje velkým bohatstvím osobních charismat postavených do služby růstu církve i obnovy společnosti v duchu evangelia. Současná pandemie si vynutila odklad mezinárodního setkání, které mělo oslavit 50. výročí promulgace obřadu zasvěcení, ale nemůže nám zabránit ve spojení v modlitbě, ať jsme kdekoli, a vytvořit tak hluboké společenství. Otevřeme se meditaci Božího slova, projděme společně obřad zasvěcení a naslouchejme znovu hlasu papežů, kteří provázeli ordo virginumna jeho cestě uplynulými padesáti lety.

Pracovní překlad ZDE

(Převzato z https://ordovirginum.cz)

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Drahomíra
  • Církevní kalendář: sv. Emilián

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011