Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Slovo brněnského biskupa

Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnskýZasvěcené panny patří k nejstarším povoláním v církvi. Tato forma života byla obnovena po 2. vatikánském koncilu a jsem rád, že zasvěcené panny žijí, pracují a modlí se také v brněnské diecézi. A čím bych je, stejně jako každého, kdo touží nabídnout svůj život ke službě Bohu, povzbudil?

Chceš být pramenem uprostřed žíznícího světa?
Chceš se stát zdrojem dobroty, která vyvěrá z Boha?
Nestane se to jinak, než že se s důvěrou a pokorou zcela svěříš do Božích rukou se svými plány, schopnostmi i slabostmi.

Vyjdeš-li na cestu s Bohem, octneš se na prahu velkého dobrodružství. Nevíš, co tě čeká zítra, za měsíc, za rok... Netušíš, jak se bude odvíjet tvůj život, kam půjdeš a jakým způsobem budeš povolán sloužit druhým. Jedinou jistotou na cestě bude tvé srdce obrácené k Ježíši.

Život s Ježíšem je cesta v realitě tohoto světa. Tohoto. Ne nějakého vysněného, ideálního. Nebýt našeho tolik kritizovaného světa a jeho nedostatků, nevyrostl by ani žádný světec. Není to šance?

Mons.Vojtěch Cikrle
biskup brněnský

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Roland
  • Církevní kalendář: sv. Anastáz

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011