Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Exercicie zasvěcených panen 2022

Zveřejněno: 3.12.2021, Zpět do rubriky

Místo: Duchovní centrum Vranov u Brna
Termín:  17-23.7. 2022
Téma "Eucharistie v životě zasvěcené panny"
Exercitátor:  P. ThLic.Damián Jiří Škoda, který působí v poutním domě Velehrad v Římě
Přihlašování od 15. ledne 2022 na adrese dc-vranov@vranov.cz
Je třeba nahlásit, zda je zájem o jednolůžkový nebo vícelůžkový pokoj a ev. požadavek na  dietu.
Více informací, např. o dopravě:  http://www.dc-vranov.cz

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011