Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Časopis Fermentum vychází v nové podobě

Zveřejněno: 21.2.2022, Zpět do rubriky

Česká biskupská konference od letošního roku převzala vydávání časopisu Fermentum. První nově koncipované vydání tohoto elektronického čtvrtletníku, jehož novou součástí je stálá příloha Živá teologie, je k dispozici na zkoušku zdarma po registraci na portálu Cirkev.cz.

Fermentum (latinsky „kvas“) přináší inspiraci pro neděle a významné dny liturgického roku. Autory promluv jsou duchovní českých a moravských diecézí – biskupové, kněží a jáhni. Homilie doplňují také krátké texty pro bohoslužby s dětmi. „Fermentum chce sloužit zvláště těm, kdo slouží, nyní však chce oslovit kromě duchovních také všechny ostatní spolupracovníky a stát se tak časopisem pro spiritualitu pokřtěných, zasvěcených a vysvěcených, jak říká jeho obnovený podtitul,“ uvedl šéfredaktor časopisu jáhen Pavel Černuška.

Více ZDE

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Roland
  • Církevní kalendář: sv. Anastáz

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011