Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Pastýřský list biskupa Pavla k postní době

Zveřejněno: 7.3.2023, Zpět do rubriky

Na Popeleční středu 22. února 2023 se při bohoslužbách ve farnostech brněnské diecéze četl pastýřský list biskupa Pavla Konzbula k postní době "Objevujme krásnu víry".

"Popeleční středa v sobě skrývá polaritu. Při udělování popelce mohou být použity dvě výzvy: „Obrať se a věř evangeliu.“ nebo „Pamatuj, že jsi prach a v prach se obrátíš.“ Ta první souvisí s naším rozhořením se pro věci Boží, to druhá naopak se zmarem a beznadějí, protože popel sám o sobě neudrží tvar a k ničemu se nehodí. Papež Řehoř Veliký v jednom spise uvádí, že protiklady dělají život krásným. I Popeleční středa, která je branou do doby postní, do doby nových šancí, nás zve k tomu, abychom v sobě spojovali protiklady, a tak objevovali krásu víry skrze modlitbu, půst a milosrdenství."

Plné znění pastýřského listu je ZDE
Video ZDE

 

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Drahomíra
  • Církevní kalendář: sv. Emilián

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011