Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Papež František: Nejde o to, abychom množili slova, ale dali prostor tichu

Zveřejněno: 21.3.2024, Zpět do rubriky

"Potřebujeme znovu objevit modlitbu jako zkušenost, že jsme v Pánově přítomnosti a cítit, že jsme jím chápáni, přijímáni a milováni. Jak nás učil Ježíš, nejde o to, abychom množili slova, ale spíše o to, abychom dali prostor tichu." uvedl papež František v pátek 15. března 2024. Podstatou evangelizace je předávání svědectví o milosrdenství a naději, pak lze překonat lhostejnost vůči Bohu.


Sekularizace v církvi za poslední desetiletí způsobila obrovské problémy. Lidé v některých místních církvích necítí sounáležitost s křesťanským společenstvím nebo se dokonce stávají zcela lhostejní vůči víře. Zvláště proto papež František zdůrazňuje, že nyní je čas si uvědomit, co předat mladým generacím, aby mohly znovu nalézt smysl života. Často se hlásá nezávislost jedince, ale to neznamená nezávislost jedince na Bohu, protože je to ve skutečnosti On, kdo zaručuje svobodu člověka.


"Proto před námi stojí zásadní otázka, jak překonat trhlinu, k níž došlo v předávání víry. Proto je naléhavě potřebné uzdravit vztahy v rodinách a obnovit spolupráci s formačními centry," říká Svatý otec. "Jádrem evangelizace je víra ve vzkříšeného Pána. Aby mohla být předávána, vyžaduje významnou zkušenost žitou v rodině a křesťanském společenství jako setkání s Ježíšem Kristem, který mění život. Bez tohoto setkání, skutečného a existenciálního, budeme vždy vystaveni pokušení učinit z víry teorii, a nikoli svědectví života."


Svatý Otec povzbuzuje biskupy, aby reagovali na potřeby dnešní doby a aby podporovali zvláště mladé tak, aby se zmenšila propast mezi generacemi a předávání víry se nejevilo jako úkol svěřený pouze starším lidem.
Základním pilířem evangelizačního díla je podle papeže Františka milosrdenství. "Božího milosrdenství není nikdy nedostatek a my jsme povoláni vydávat o něm svědectví a takříkajíc ho nechat kolovat v žilách těla církve. Bůh je milosrdný." Velkým svědectvím milosrdenství je svátost smíření. Měla by pomoci všem kněžím znovu objevit milost a radost z toho, že jsou služebníky Boha, který odpouští, vždy a bez hranic. Evangelizace vedená Boží milostí a postojem milosrdenství umožňuje lépe naslouchat a vytváří prostor pro obrácení srdce. "Skutečně se nás dotýká to, co cítíme, že nejvíce potřebujeme, totiž čistá, zdarma darovaná láska, která je pramenem nového života."


Evangelizace je založena také na naději, která by měla tematicky provázet nadcházející Jubilejní rok. "Tato teologická ctnost byla poeticky vnímána jako "mladší sestra" mezi ostatními dvěma, vírou a láskou, bez ní však tyto dvě ctnosti nerozkvétají. Svatý Boží lid ji tolik potřebuje! " Poutníci by během Jubilejního roku měli mít možnost zakusit víru, obrácení a odpuštění a setkat se s živým společenstvím.


"Tento rok, který předchází Jubileu, je věnován modlitbě. Potřebujeme znovu objevit modlitbu jako zkušenost, že jsme v Pánově přítomnosti a cítit, že jsme jím chápáni, přijímáni a milováni. Jak nás učil Ježíš, nejde o to, abychom množili slova, ale spíše o to, abychom dali prostor tichu, abychom naslouchali Jeho světu a přijali ho do svého života (srov. Mt 6,5-9). Začněme se, bratři a sestry, více a lépe modlit ve škole Marie a svatých. Děkuji vám za vaši práci v těchto dnech a za vaši službu církvi. Ze srdce vám žehnám a modlím se za vás. A vy se také, prosím, modlete za mě. Děkuji vám!"


Zdroj: Zenit.org
 

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011