Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Aktuality

Půl století od obnovení stavu zasvěcených panen v církvi

Vydáno: 3.6.2020, Celý článek

“Ordo virginum”, stav zasvěcených panen, existoval již v prvních křesťanských obcích. Postupem času však upadl v zapomnění. Nový rozkvět zaznamenal po II. vatikánském koncilu zásluhou papeže Pavla VI. Na konci tohoto měsíce uplyne 50 let od potvrzení nového obřadu zasvěcení panen. V současné době jich je kolem pěti tisíc na všech kontinentech.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Cestou světla“

Vydáno: 14.4.2020, Celý článek

"Milé sestry, milí bratři,
tento list jsem začal připravovat ještě před vypuknutím pandemie COVID-19 a přál jsem si vás v něm pozdravit na začátku velikonoční doby a povzbudit k radostnému a důvěrnému životu ve vzájemném společenství s Kristem, vítězem nad smrtí a zlem i v našem životě. Mezitím se udály věci, které si vynutily mnohé zásadní změny v prožívání každodenních zvyklostí. Jak budou tyto změny trvalé a jestli se vše po čase vrátí k původnímu stavu, ví jen Bůh. Je však pravděpodobné, že mnoho věcí bude zcela jiných. Doba, která čeká před námi, přinese jedinečnou příležitost a možnost – vše otevřít Duchu Svatému. To bude náš úkol, na který se máme prožitím těchto Velikonoc připravit..."

Předvelikonoční povzbuzení otce biskupa Vojtěcha

Vydáno: 2.4.2020, Celý článek

Předvelikonoční pozdrav otce biskupa Vojtěcha v „době koronavirové“.

https://www.facebook.com/dcmbrno/videos/531623714206523/

Vojtěch Cikrle o Josefovi Egyptském

Vydáno: 13.3.2020, Celý článek

V rámci Postních pátků v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla zazněla 28. února 2020 přednáška brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho na téma Josef Egyptský.
Záznam ZDE

Zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula

Vydáno: 16.9.2019, Celý článek

Zamyšlení brněnského pomocného biskupa Pavla Konzbula k  12. září – liturgickému svátku „Jména Panny Marie“ :„Blahopřání Maruškám“.

Slovo otce biskupa Vojtěcha k 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně

Vydáno: 10.9.2019, Celý článek

Milé sestry, milí bratři, zdá se to neuvěřitelné, ale 27. září uplyne již deset let od chvíle, kdy naši diecézi poprvé v její historii navštívil Svatý otec.

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha Cikrleho „Nebojte se!“

Vydáno: 27.5.2019, Celý článek

Milé sestry, milí bratři,
loďka církve pluje v těchto časech po rozbouřených vodách. Je zmítána větrem a vlnami, které vyvolávají strach a pochybnosti a kladou řadu otázek: Má to vše Bůh ve svých rukou? Je to tak, jak si přeje?

Průvodce Adventem 2018

Vydáno: 15.11.2018, Celý článek

Pastorační středisko brněnské diecéze připravilo letos již poosmnácté vyhledávanou brožuru Průvodce adventem 2018, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby.

Zemřel Mons. Josef Šik

Vydáno: 22.9.2017, Celý článek

Dne 15. září 2017, v den památky Panny Marie Bolestné, zemřel Mons. Josef Šik, výpomocný duchovní u kostela sv. Tomáše v Brně a spirituál zasvěcených panen brněnské diecéze. Rozloučíme se s ním v sobotu 23. září 2017 v 10.00 hodin v kostele sv. Tomáše v Brně.

240. narozeniny diecéze se sv. Petrem a Pavlem

Vydáno: 4.7.2017, Celý článek

Ve čtvrtek 29. června 2017 předsedal brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pontifikální bohoslužbě, při které poděkoval Bohu za 240 let existence brněnské diecéze, založené 5. prosince 1777. V homilii připomněl diecézní patrony sv. Petra a Pavla.

Archiv článků: 123456

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Roland
  • Církevní kalendář: sv. Anastáz

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011