Ordo Virginum

oficiální stránky zasvěcených panen brněnské diecéze

Aktuality

Ignaciánské exercicie (nejen) pro řeholnice 2015

Vydáno: 21.10.2014, Celý článek

Otcové jezuité nabízejí v roce 2015 sedmidenní ignaciánské exercicie v mlčení a s individuálním doprovázením. Exercicie se konají v Kolíně od 23. do 30. srpna 2015.

Poselství k Světovému dni modliteb za duchovní povolání

Vydáno: 9.5.2014, Celý článek

Ve čtvrtou neděli velikonoční, která letos připadá na 11. květen 2014, slaví církev Den modliteb za duchovní povolání. Přinášíme poselství papeže Františka, které má název Povolání jako svědectví o pravdě.

Mons. Karel Orlita: Katecheze v otázkách a odpovědích

Vydáno: 10.2.2014, Celý článek

V Roce víry 2012 -2013 měl Mons. Karel Orlita, biskupský delegát pro zasvěcené panny v brněnské diecézi, pravidelné katecheze pro společenství mladých v brněnském kostele sv. Maří Magdaleny. Nyní jsou dostupné na internetové adrese http://spolotcepia.signaly.cz/katecheze-rok-viry/

Duchovní cvičení zasvěcených panen v roce 2014

Vydáno: 28.1.2014, Celý článek

Duchovní cvičení zasvěcených panen se v roce 2014 ponesou v duchu tématu: Víra podle encykliky Lumen fidei. Exercitátorem je Mons. doc. Aleš Opatrný, sídelní kanovník v Praze na Vyšehradě.

Nikodémova noc – dar a plod Roku víry

Vydáno: 16.10.2013, Celý článek

V září 2013 uplynul rok od zahájení pastoračního projektu Nikodémova noc. V současné době probíhá už ve dvanácti kostelech po celé republice, na třech místech na Slovensku, začíná v Římě v kostele San Salvatore in Onda a na dvou místech v Polsku. Více informací o projektu lze najít na webových stránkách: www.nikodemovanoc.cz i na nově spuštěných stránkách www.nikodemovanoc.sk

Vezmi a čti celou Bibli se systémy Android a Google

Vydáno: 16.10.2013, Celý článek

Někteří uživatelé zařízení se systémem Android již vyzkoušeli četbu Bible přímo z mobilu. Pokud jste uživateli telefonu s operačním systémem Android, tak máte možnost číst Písmo svaté - Vezmi a čti celou Bibli - i v mobilu. Na webových stránkách www.vezmiacti.cz je k dispozici Návod na přidání plánu čtení do aplikace And Bible.

VEZMI A ČTI celou Bibli

Vydáno: 16.10.2013, Celý článek

Přemýšleli jste někdy o tom, že byste si chtěli přečíst celou Bibli a neměli jste zatím na to čas nebo dostatek odvahy? Můžete se nyní začíst společně s ostatními čtenáři Bible (nejen) v brněnské diecézi.

Dvouletý pastorační projekt Vezmi a čti celou Bibli (www.vezmiacti.cz) byl slavnostně zahájen v neděli 6. října 2013. Připojit se k němu je ale možné kdykoliv.

Exercicie s Mons. Josefem Šichem

Vydáno: 16.8.2013, Celý článek

Mons. Josef Šich, biskupský delegát zasvěcených panen v olomoucké arcidiecézi poveden ve dnech 29.9. - 5.10. 2013 exercicie pro zasvěcené osoby v Duchovním centru ve Vranově u Brna.

Více informací: http://dc-vranov.cz/index.php/program

Pouť zasvěcených osob na Velehrad v roce 2013

Vydáno: 1.5.2013, Celý článek

Pouť zasvěcených osob na Velehrad v Jubilejním roce 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje se koná 30. srpna 2013. Hlavním celebrantem je olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Na pouť navazuje v sobotu 31. srpna 2013 Konference o řeholním životě.

Celostátní setkání zasvěcených panen 2013

Vydáno: 3.2.2013, Celý článek

Celostátní setkání zasvěcených panen 2013, které letos organizuje olomoucká arcidiecéze, se koná ve dnech 15. až 17. listopadu 2013 na Velehradě.

Archiv článků: 123456

Chvalozpěv Panny Marie

Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný.
Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení
k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu
a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

Dnešní liturgie
  • Občanský kalendář: Martina
  • Církevní kalendář: sv. Česlav a Hyacint

Zdroj: www.katolik.cz

Odkazy

Vezmi a čti

Nikodémova noc

Stálá zpovědní služba

Duchovní služba v nemocnicích

Přehledy bohoslužeb

Mapa webu | RSS 2.0 | Administrace | Redakční systém, webdesign Mouser.cz, 2011